Positieve beoordeling CElz

Doelgroep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag krijgt erkenning als LVHC-doelgroep kennis- en expertise netwerk
In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om samen met het veld voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag,

 » Read more about: Positieve beoordeling CElz  »