Visitatie

Op 17 juli 2023 heeft de visitatie van het Kennisnetwerk en het Kenniscentrum D-zep plaatsgevonden met een positief resultaat! De visiteurs gaven aan onder de indruk te zijn van alle plannen die er liggen en de uitwerking ervan.

 » Read more about: Visitatie  »

Overleg NIP

Onlangs heeft er een goed overleg plaatsgevonden tussen het Kennisnetwerk D-zep en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uit dit overleg kwam naar voren dat we gaan kijken naar mogelijke samenwerkingsmogelijkheden.

 » Read more about: Overleg NIP  »

Themabijeenkomst SI

Op dit moment worden er diverse filmpjes gemaakt over prikkelverwerking en D-zep. Deze filmpjes worden gemaakt door een werkgroep die bestaat uit collega’s die werken op D-zep afdelingen. De verwachting is dat deze filmpjes in mei worden gedeeld met alle deelnemers REC en DEC.

 » Read more about: Themabijeenkomst SI  »