Positieve beoordeling CElz

Doelgroep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag krijgt erkenning als LVHC-doelgroep kennis- en expertise netwerk
In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om samen met het veld voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag,

 » Read more about: Positieve beoordeling CElz  »

Visitatie

Op 17 juli 2023 heeft de visitatie van het Kennisnetwerk en het Kenniscentrum D-zep plaatsgevonden met een positief resultaat! De visiteurs gaven aan onder de indruk te zijn van alle plannen die er liggen en de uitwerking ervan.

 » Read more about: Visitatie  »

Overleg NIP

Onlangs heeft er een goed overleg plaatsgevonden tussen het Kennisnetwerk D-zep en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uit dit overleg kwam naar voren dat we gaan kijken naar mogelijke samenwerkingsmogelijkheden.

 » Read more about: Overleg NIP  »