Nieuwsbrief D-zep

Nieuwsbrief D-zep

 

‍Beste leden van het Kennisnetwerk D-zep,


Via de onderstaande knop kunt u de nieuwsbrief van maart 2023 lezen. In de nieuwsbrief zullen we blikken op de voorbereiding op de visitaties, stellen we de Wetenschapsraad aan u voor en vertellen we u meer over de financiering en het gebruik van Genie. 

 

 

Netwerkbijeenkomst 31 mei 2023

 

Op 31 mei (13.30-16.30uur) zal er een nieuwe Netwerkbijeenkomst plaatsvinden bij Pieter van Foreest in Delft. Deze bijeenkomst zal gaan over werken met een werkhypothese en werken met een time-outruimte/veilige ruimte in de praktijk. 


Aanmelden kan nog via onderstaande knop!


 

Themabijeenkomst SI

 

Op dit moment worden er diverse filmpjes gemaakt over prikkelverwerking en D-zep. Deze filmpjes worden gemaakt door een werkgroep die bestaat uit collega’s, werkzaam op D-zep afdelingen.

De verwachting is dat deze filmpjes in mei 2023 gedeeld zullen worden met de REC en DEC.

 

Tijdens deze digitale bijeenkomst zullen er verschillende collega’s beschikbaar zijn voor vragen. Deze filmpjes moeten vooraf worden bekeken en daarna kunnen vragen hierover worden besproken. 

 

Deze digitale bijeenkomsten zullen plaats vinden op 5, 6 en 15 juni 2023.

Voor de tijden en de onderwerpen zie de agenda op website. 

 

 

‍Met vriendelijke groet,

Michelle Borsboom

Projectonderteuner D-zep