Nieuwsbrief Kennisnetwerk D-zep augustus 2023

Nieuwsbrief Kennisnetwerk D-zep augustus 2023

Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2023

Op 2 oktober 2023 van 14.30 - 16.30 uur zal de volgende netwerkbijeenkomst online plaatsvinden. Heeft u nog onderwerpen die u graag ziet terugkomen tijdens deze bijeenkomst? Laat dit dan weten door te mailen naar info@dzep.nl

Themabijeenkomst welzijn

Op 10 oktober en 19 oktober 2023 van 14.00 - 16.00 uur zullen de themabijeenkomsten Welzijn plaatsvinden. Het doel van de themabijeenkomst is om bewustwording bij professionals te creëren van het begrip welzijn en praktische handvatten te geven voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. In deze bijeenkomst zullen er meerdere sprekers uit het veld aan het woord komen.

De volgende onderwerpen zullen besproken worden:

  • Wat is welzijn bij mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag?
  • Welke activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het welzijnsaanbod D-zep?
  • Welzijn en methodisch werken
  • Rol van medewerker bij welzijn
  • Focusmethodiek en benaderingswijze


Tot slot is er ruimte voor discussie over hoe welzijn er momenteel uitziet bij verschillende zorgaanbieders, wat optimaal welzijn oplevert voor D-zep cliënten en wat medewerkers en naasten nog nodig hebben om verder bij te dragen aan het welzijn van de D-zep cliënten.

Aanmelden kan via de agenda op de website!

Intranet

Alle leden van de werkgroep Kennisnetwerk hebben inmiddels toegang tot het intranet op de website! Op het intranet staat een forum waar collega’s vragen aan elkaar kunnen stellen en er zijn verslagen en andere documenten te vinden. We hopen dat hier goed gebruik van wordt gemaakt zodat de onderlinge samenwerking en het gebruik maken van elkaars expertise optimaal kan worden benut.

Heb jij nog geen toegang en ben jij een medewerker van een REC of DEC? Stuur dan een mail naar info@dzep.nl!

Positieve visitatie Kennisnetwek & Kenniscentrum

Op 17 juli 2023 heeft de visitatie van het Kennisnetwerk en het Kenniscentrum D-zep plaatsgevonden. Na een dag vol gesprekken, kregen wij een volmondige ja van de visiteurs van CIIO! Ze gaven aan erg onder de indruk te zijn van alle plannen die er liggen en de uitwerking ervan. In een korte tijd is er veel waargemaakt. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun tijd en inzet. 

Werkgroep triage instrument

Uit de werkgroep Kennisnetwerk kwam de behoefte om gezamenlijk een triage instrument te ontwikkelen voor D-zep. Inmiddels zijn er al twee vergaderingen geweest met vertegenwoordiging vanuit verschillende organisaties om de eerste stappen op papier te zetten. De verslagen zijn te vinden op het intranet.   

ALV 12 juli 2023

Op 12 juli 2023 heeft de tweede ALV van 2023 plaatsgevonden. In deze ledenvergadering konden de bestuuders elkaar fysiek ontmoeten en is er gesproken over de laatste ontwikkelingen binnen het Kennisnetwerk en de ervaringen met de eerste visitaties. Wij willen ZorgSpectrum bedanken voor hun gastvrijheid!

Scholing consultatie

Naar aanleiding van de wensen en behoeftes van de klankbordgroep Scholing en de werkgroep Kennisnetwerk heeft het CCE een offerte gemaakt voor de scholing consultatie. De aangesloten zorgaanbieders kunnen tot begin september 2023 feedback aanleveren, zodat in de werkgroep Kennisnetwerk van september de aangepaste offerte besproken kan worden.

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
Schrijf je hier uit