Cliëntreis van thuis naar D-zep

De diagnose dementie kan de wereld van degene die het treft en de naasten behoorlijk op zijn kop zetten. We hopen dat u in de thuissituatie hierin de nodige begeleiding en ondersteuning hebt gehad van bijvoorbeeld uw huisarts, uw naasten, de casemanager dementie en mogelijk andere professionals. Dan komt er een moment dat het thuis blijven wonen niet langer haalbaar en verantwoord is. Vaak is dit moment vooruit geschoven waarbij grenzen steeds zijn verlegd.

Er volgt een verhuizing naar een woonafdeling voor mensen met de diagnose dementie van een verpleeghuis. Dit is voor alle partijen vreemd, nieuw en anders. Het kost tijd om hier aan te wennen en het een plekje te geven. Voor de naaste die achterblijft verandert er veel. Van het ene op het andere moment woont u als partner alleen na vele jaren samen te hebben gewoond en geleefd. Waarschijnlijk draaide uw dag volledig om de zorg voor uw naaste. Dit valt nu weg. Voor de kinderen betekent het dat hun ouders (meestal) niet meer samen wonen. Het vraagt meer planning om beide ouders op te zoeken. Als er niemand achterblijft in het huis kom je voor extra taken te staan. 

Het zorgen en de zorgprofessional blijft, maar nu op een andere manier, een andere plaats. En die ander zal het mogelijk anders doen dan u altijd hebt gedaan. Het kost tijd om elkaar te leren kennen en vertrouwen.  

Op het moment dat het zorg en behandelteam aangeeft dat men, vanwege het gedrag, de benodigde zorg niet meer kan bieden, zult u weer vele vragen hebben. Mogelijk had u het al opgemerkt, mogelijk had u de hoop dat het wel goed zou komen. Men zal met u in gesprek zijn gegaan over hoe nu verder. Waarschijnlijk is dat voor u de eerste kennismaking met de term D-zep, dementie en zeer ernstig probleemgedrag. En weer zet het uw wereld op zijn kop. Waarschijnlijk was u gewend aan de huidige locatie en zijn medewerkers. En nu spreekt men over weer een verhuizing.

Het is goed om u te realiseren dat men niet over een nacht ijs gaat. Een (tijdelijke) overplaatsing heeft impact voor ieder die er mee te maken krijgt. Ga en blijf in gesprek, stel uw vragen. U mag altijd contact zoeken met de organisatie waar uw naaste mogelijk naar overgeplaatst wordt. Vraag om uitleg, wat betekent het, hoe wordt er gewerkt. De werkwijze op een D-zep afdeling is anders dan op een reguliere woonafdeling voor mensen met de diagnose dementie. Een D-zep afdeling is een behandelafdeling waar men tijdelijk verblijft. 

Elke cliënt is anders. Een gespecialiseerd team bestaande uit verschillende disciplines/behandelaren gaat intensief aan de slag om de levenskwaliteit van de cliënt te bevorderen. Door goed te observeren en te onderzoeken worden specifieke behoeften van cliënten in kaart gebracht en wordt met alle behandelaren, het zorgteam en de naasten afgestemd welke benadering hierbij aansluit. Als naaste heeft u een belangrijke rol in de behandeling omdat u als geen ander degene kent en weet wat belangrijk is en waar de behoeften liggen.

Het doel is om het gedrag te stabiliseren, te begrijpen en het zorgteam handvatten te geven om met het gedrag om te gaan. Hiermee verbetert ook de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn/haar omgeving. Wanneer deze doelen zijn behaald, wordt er gekeken of en hoe iemand weer terug kan naar de eerdere woonafdeling. Soms kan iemand niet meer terug naar de woonafdeling waar hij/zij vandaan kwam omdat er meer specifieke begeleiding nodig is of een andere omgeving.