Netwerkbijeenkomst SI in de praktijk

De Netwerkbijeenkomst op 22 mei zal gericht zijn op het thema Sensorische Informatieverwerking, voornamelijk voor de doelgroep SI-therapeuten en SI-opgeleiden. Tijdens de bijeenkomst zal er gekeken worden naar de wijze waarop je een goed SI-onderzoek plaats kunt laten vinden binnen de beperkte opnametijd van een D-zep opname.

Lees verder »

Het verhaal van mevrouw Bakker

In de complexe wereld van dementiezorg en probleemgedrag zijn er momenten die boven alle verwachtingen uitstijgen. Het verhaal van mevrouw Bakker, die aanvankelijk verstrikt was geraakt in een neerwaartse spiraal van probleemgedrag,

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst verplaatst

De Netwerkbijeenkomst in mei is verplaatst van 27 mei naar 22 mei 14.00-16.30 uur. In deze fysieke bijeenkomst zal het thema SI in de praktijk aan bod komen. Meer informatie over de inhoud zal snel volgen!

Lees verder »

Symposium CCE trauma

Dit voorjaar is het weer zover. CCE organiseert twee middagsymposia voor verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT. Ook dit jaar is het thema: Verdrongen, maar niet vergeten – Trauma bij dementie.

Lees verder »

Vacature bestuurslid

Kennisnetwerk D-zep

De Vereniging Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag (D-zep) richt zich op het inrichten van een landelijke infrastructuur met een Kenniscentrum, Doelgroep Expertise Centra en Regionale Expertise Centra,

Lees verder »

Save the date: 15 april 2024

Op 15 april 2024 willen wij graag met alle betrokkenen vieren dat het zorglandschap D-zep een positieve beoordeling heeft gekregen van CELZ. In het ochtendprogramma zullen er enkele stakeholders een woordje doen en zullen de zorgaanbieders in het zonnetje worden gezet.

Lees verder »

Positieve beoordeling CElz

Doelgroep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag krijgt erkenning als LVHC-doelgroep kennis- en expertise netwerk
In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om samen met het veld voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag,

Lees verder »

Visitatie

Op 17 juli 2023 heeft de visitatie van het Kennisnetwerk en het Kenniscentrum D-zep plaatsgevonden met een positief resultaat! De visiteurs gaven aan onder de indruk te zijn van alle plannen die er liggen en de uitwerking ervan.

Lees verder »

Overleg NIP

Onlangs heeft er een goed overleg plaatsgevonden tussen het Kennisnetwerk D-zep en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uit dit overleg kwam naar voren dat we gaan kijken naar mogelijke samenwerkingsmogelijkheden.

Lees verder »

Voortgang LVHC

Op 6 juni 2023 heeft er een breed bestuurderlijk overleg plaatsgevonden. In dit overleg werden de volgende agendapunten besproken:

  • Het nemen van een besluit over de instroom van drie doelgroepen (LBS,
Lees verder »

Nieuwe directeur!

Goed nieuws! Per 1 juni is Barbara Wijnand benoemd tot directeur van het Kennisnetwerk D-zep. We wensen haar succes in de doorontwikkeling van het Kennisnetwerk.

Lees verder »

Webinar ActiZ

Op donderdag 8 juni van 10.00u – 11.15u organiseert ActiZ, samen met het ministerie van VWS en ZN, een webinar over het beleid omtrent laag volume hoog complexe (LVHC) doelgroepen in de langdurige zorg.

Lees verder »

Filmpjes SI online

De filmpjes over Sensorische Informatieverwerking (SI) staan nu online! In deze filmpjes zal er meer uitgelegd worden over het onderwerp prikkelverwerking, de 8 zintuigbedden, alertheidsniveaus en voorbeelden van interventies bij mensen met D-zep.

Lees verder »

Agenda Netwerkbijeenkomst 31 mei

De agenda van de netwerkbijeenkomst is als volgt:

13.30 – Opening

13.35 – Voorstellen/kennismaking Pieter van Foreest en Cliënt Adviesraad

13.45 – Werken met/vanuit een werkhypothese

14.45 –

Lees verder »

Themabijeenkomst SI

Op dit moment worden er diverse filmpjes gemaakt over prikkelverwerking en D-zep. Deze filmpjes worden gemaakt door een werkgroep die bestaat uit collega’s die werken op D-zep afdelingen. De verwachting is dat deze filmpjes in mei worden gedeeld met alle deelnemers REC en DEC.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 31-5

De netwerkbijeenkomst op 31 mei 2023 zal plaatsvinden bij Pieter van Foreest in Delft. Deze bijeenkomst zal gaan over werken met een werkhypothese en werken met een time-outruimte/veilige ruimte in de praktijk.

Lees verder »

Wat als richtlijnaanbevelingen onvoldoende effect hebben?

In het verpleeghuis komt probleemgedrag bij mensen met dementie regelmatig voor. De richtlijn ‘probleemgedrag bij mensen met dementie’ adviseert het gedrag goed te analyseren. Bij de behandeling adviseert de richtlijn terughoudend te zijn met het voorschrijven van medicatie voor het gedrag (psychofarmaca) en bij voorkeur gedragsinterventies in te zetten.

Lees verder »

Planning netwerkbijeenkomsten 2023

In 2023 zullen er ook weer netwerkbijeenkomsten gaan plaatsvinden. Deze zijn gepland op:
– 16 februari 14.30-17.00 geannuleerd
– 31 mei 13.30-16.30 (Delft)
– 2 oktober 14.30-17.00 (online)
Houd deze data alvast vrij!

Lees verder »

Thema netwerkbijeenkomst

Op 2 oktober vindt van 14.30 – 17.00 uur de volgende (online) netwerkbijeenkomst plaats.

Het thema is ‘de juiste zorg en behandeling op de juiste plek’, een actueel onderwerp dat zorgaanbieders bezighoud.

Lees verder »

Vacature Directeur D-zep

Kennisnetwerk D-zep
De Vereniging Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag (D-zep)
richt zich op het inrichten van een landelijke infrastructuur met een Kenniscentrum, Doelgroep
Expertise Centra en Regionale Expertise Centra,

Lees verder »

Inschrijving Middagsymposium VVT geopend

De inschrijvingen voor het CCE Middagsymposium: Verdrongen maar niet vergeten: trauma en dementie is geopend. U kunt zich inschrijven via deze link.

Deze middagsymposia zullen plaatsvinden op de volgende data:

7 maart: Uden

14 maart: Nieuwerkerk aan den IJssel

16 maart: Assen

Lees verder »

Themabijeenkomst naasten

In februari en maart staan de eerste themabijeenkomsten met als thema naasten gepland. Deze zullen online plaatsvinden op 13 februari en 13 maart van 13.00-15.00. Deze bijeenkomsten zijn alleen bedoelt voor de medewerkers van toekomstige REC’s/DEC’s.

Lees verder »

Cliënt Adviesraad i.o.

Op 2 november vond het eerste overleg plaats met naasten die interesse hebben in de toekomstige Cliënt Adviesraad plaats. Zij kregen informatie over de opzet van de Cliënt Adviesraad om op deze wijze de stem van de cliënt structureel te kunnen borgen binnen het Kennisnetwerk D-zep.

Lees verder »

Proefvisitaties

In november en december vinden bij Noorderboog, Amsta, Zorggroep Elde Maasduinen en Zorgbalans de proefvisitaties voor een REC plaats. De Zorggroep en De Waalboog krijgen een proefvisitatie DEC.

We wensen deze zorgaanbieders heel veel succes!

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 10 november

10 november zal er een netwerkbijeenkomst plaatsvinden met als thema kennis delen. Tijdens deze bijeenkomst zal er kennis gemaakt worden met de zorgaanbieders REC en DEC voor de tweede ronde visitaties.

Lees verder »

Symposium FTD

Op 24 september heeft het symposium FTD (Fronto Temporaal Dementie) plaatsgevonden.

Mirjam de Kort (specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog) en Barbara Wijnand (transitiemanager) hebben break-outsessies verzorgd waarvoor ruime belangstelling was van zowel naasten als professionals.

Lees verder »