Nieuws

Agenda netwerkbijeenkomst 2 oktober 2023

De agenda voor de netwerkbijeenkomst op 2 oktober 2023 is als volgt. Aanmelden kan nog via de agenda.

14.30 uurOpening en inleiding
– Thema Signalen uit de praktijk
– Doelgroepafbakening i.r.t. andere doelgroepen
– Dilemma’s
Barbara Wijnand  
14.35 uurVerschillen in doelgroepen (presentatie):
– Indicatie verschillende doelgroepen (thuis wonen met dementie en probleemgedrag, crisis, IBS, PG+, wonen met dementie en probleemgedrag)
– Indicatie en in- en exclusiecriteria
– Kenmerken verschillende doelgroepen
– Kenmerken en doelstelling zorg en behandeling
– Eisen aan fysieke omgeving en omgevingsfactoren
– Vereiste deskundigheid en opleidingsniveau  
Barbara Wijnand & Jannet van Klaveren
15.05 uurDoelgroepafbakening bij triage consultatie D-zep  Ate Frans de Bruin
15.15 uurKorte break     
15.35 uurDilemma’s en keuzes in de praktijk:
– Aafje
– Noorderboog
– ZorgSpectrum  
Nienke v.d. Kaap, René Daling, Regina Falck
16.00 uurUitwerking in break-outrooms:
– Welke dilemma’s leveren de doelgroepen in de praktijk als de doelgroepafbakening D-zep leidend is?
– Welke andere doelgroepen worden op een D-zep afdeling of opgenomen of wordt consultatie D-zep geboden?
– Welke oplossingen zijn bedacht?
– Wat heeft de praktijk nodig?
Barbara Wijnand        
16.30 uurPlenaire terugkoppeling  Barbara Wijnand
16.50 uurEvaluatie en afsluiting  Barbara Wijnand
logo d-zep