Nieuws

Hernieuwde doelgroepdefinitie

De doelgroepdefinitie zoals omschreven in UKON-onderzoeksrapport ‘Naar consensus over de afbakening van doelgroep D-zep’, Dr. A Plouvier en Prof. Dr. D Gerritsen, UKON, 2022 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het veld. Deze definitie doorstond eind 2023 de juridische toets van het ministerie van VWS – noodzakelijk voor opname in de Regeling Langdurige Zorg – niet. Een werkgroep is met de feedback van de juristen van het ministerie aan de slag gegaan en kwam tot een hernieuwde doelgroepdefinitie. Lees meer in de bijlage.

logo d-zep