Nieuws

Agenda Netwerkbijeenkomst 31 mei

De agenda van de netwerkbijeenkomst is als volgt:

13.30 – Opening

13.35 – Voorstellen/kennismaking Pieter van Foreest en Cliënt Adviesraad

13.45 – Werken met/vanuit een werkhypothese

14.45 – Korte break

15.00 – Gebruik time-out/veilige ruimte

15.25 – Subgroepen

15.55 – Plenaire terugkoppeling

16.25 – Evaluatie en rondvraag

logo d-zep