Nieuws

Positieve beoordeling CElz

Doelgroep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag krijgt erkenning als LVHC-doelgroep kennis- en expertise netwerk
In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om samen met het veld voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag, een kennis- en expertise infrastructuur in te richten, te implementeren en te borgen. De doelgroep D-zep is een van deze doelgroepen. In september 2023 heeft de CElz op basis van onafhankelijke visitatie vastgesteld dat de doelgroep D-zep, met het doelgroepnetwerk, kenniscentrum, de doelgroep expertisecentra (DEC) en de regionale expertisecentra (REC), voldoen aan de criteria die daarvoor opgesteld zijn.


Cliënten binnen de doelgroep D-zep hebben dementie met zeer ernstig probleemgedrag, waar reguliere interventies vaak ontoereikend zijn. Het vertoonde gedrag van deze groep is door de intensiteit, frequentie en/of langdurige duur zeer ernstig en moeilijk hanteerbaar voor de omgeving. Dit veroorzaakt een ontwrichtende woonsituatie met hoge lijdensdruk en handelingsverlegenheid bij zowel naasten als professionals.


De CElz feliciteert het doelgroepnetwerk van harte met het behalen van het positief deskundigenadvies en wil haar grote waardering uitspreken voor de inzet en commitment van het netwerk, de professionals en de aanbieders die in een relatief korte tijd invulling hebben gegeven aan de kennis en expertise voor de cliënten uit de doelgroep D-zep.


Marieke Braks – CElz voorzitter & Marc Rouppe van der Voort, CElz lid en contactpersoon D-zep ‘Specifieke kennis- en expertise is van vitaal belang voor passende zorg voor de LVHC-doelgroepen. Hierbij vraagt het lage aantal cliënten in deze doelgroepen om concentratie van kennis- en expertise een specifieke invulling. Het voldoen aan LVHC-criteria is een uitdagend proces.
Het is indrukwekkend dat het doelgroepnetwerk voor D-zep cliënten binnen een relatief korte tijd een zorglandschap heeft ontwikkeld dat naadloos aansluit op de unieke zorgbehoeften van mensen met D-zep en hun naasten. Het doel van de verder te ontwikkelen consultatiefunctie is dat cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven of na behandeling zo spoedig mogelijk weer kunnen terugkeren. Door consultatie zorgen REC en DEC er voor dat kennis en expertise wordt gedeeld en ingezet binnen de reguliere verpleeghuiszorg in de regio. Deze ontwikkeling getuigt van de enorme betrokkenheid, inzet, deskundigheid en enthousiasme van velen in het zorglandschap en zijn er van overtuigd dat jullie hiermee onverminderd doorgaan ten behoeve van de clienten uit de D-zep doelgroep.’


Barbara Wijnand, Directeur Kennisnetwerk D-zep
‘Kennisnetwerk D-zep heeft zich in haar korte bestaan ingespannen om te zorgen dat mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag de specialistische zorg en behandeling krijgen die zij zo hard nodig hebben. Het behalen van een positief deskundigenoordeel is dan ook de kroon op het werk van alle betrokkenen die zich met veel passie en toewijding hebben ingezet voor deze kwetsbare doelgroep. Het biedt de mogelijkheid om de kennis en expertise de komende jaren te verbeteren en verspreiden.’


Rieneke de Wit, voorzitter Doelgoepnetwerk D-zep
‘Doelgroepnetwerk D-zep heeft afgelopen twee jaar hard gewerkt om kennis- en expertise te leveren voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Een doelgroep met complexe zorgvragen die het verdient dat we met elkaar leren, ontwikkelen en onderzoek doen. Wat een mooie mijlpaal en kroon op het werk! Hartelijk dank voor jullie bijdrage hieraan allemaal!’


In het zorglandschap van de doelgroep D-zep zijn de volgende organisaties opgenomen: Kenniscentrum D-zep, Amsta (REC), De Zorggroep (DEC), Noorderboog (REC), De Waalboog (DEC), Zorggroep Elde Maasduinen (REC).


De toekenning gaat in per 1 januari 2024 en op een nader te bepalen moment zullen de deelnemende organisaties tijdens een bijeenkomst van harte gefeliciteerd worden met dit resultaat.

logo d-zep