Nieuws

Thema netwerkbijeenkomst

Op 2 oktober vindt van 14.30 – 17.00 uur de volgende (online) netwerkbijeenkomst plaats.

Het thema is ‘de juiste zorg en behandeling op de juiste plek’, een actueel onderwerp dat zorgaanbieders bezighoud.

We zoomen in op de doelgroep D-zep en het onderscheid met andere doelgroepen. Denk hierbij aan mensen met dementie en probleemgedrag die nog thuis wonen, crisisopnames, IBS, PG+, etc.

Hoe verhoudt de doelgroep D-zep zich tot andere doelgroepen?

Wat is het verschil in indicatie, behandeling, financiering, fysieke omgeving, etc.

Welke dilemma’s ervaren de deelnemers in de praktijk en wat zijn mogelijke oplossingen?

De bevindingen van deze bijeenkomst zullen gebruikt gaan worden in de evaluatie van de doelgroepdefinitie D-zep die in 2024 zal plaatsvinden.

Mis het niet en meld je aan via de agenda!

logo d-zep