Nieuws

Vacature bestuurslid

Kennisnetwerk D-zep

De Vereniging Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag (D-zep) richt zich op het inrichten van een landelijke infrastructuur met een Kenniscentrum, Doelgroep Expertise Centra en Regionale Expertise Centra, met als doel:

 • Bijdragen aan doelmatige en zinnige zorg voor de relatief kleine groep personen met een (complex) dementieel beeld (de doelgroep), en ook het bevorderen van de kwaliteit van leven van deze personen. 
 • Bijdragen aan het verbinden van practice based expertise en evidence based kennis, om professionals in de zorg voor de doelgroep te versterken in de dagelijks uitvoering van hun werk
 • Versterken van de positie van de complexe dementiezorg en behandeling in het algemeen en binnen de gezondheidszorg in het bijzonder; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
 • Belangenbehartiging bij stakeholders als VWS, NZa, ZN en CELZ (Commissie Expertise Langdurige Zorg) en brancheorganisaties

De Vereniging Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag (D-zep) zoekt voor het Bestuur een Bestuurslid met portefeuille cliëntvertegenwoordiging.

Vereniging

De vereniging bestaat uit een Kenniscentrum en samenwerking tussen alle relevante stakeholders in het landelijke zorgveld. De vereniging is in april 2023 opgericht en heeft op dit moment 14 leden (het zorglandschap D-zep). Het zorglandschap bestaat uit 11 Regionale Expertise Centra (REC) en 2 Doelgroep Expertise Centra (DEC).

De vereniging wordt geleid door een vijfhoofdig bestuur, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter en 4 bestuursleden. Het bestuur vergadert elke 3 maanden. De leden van Algemene Vergadering komen twee keer per jaar samen.

Het bureau wordt gevormd door een directeur en medewerkers, die verantwoording afleggen aan het bestuur en uiteindelijk de ALV. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Zij wordt ondersteund door een adviseur, een transitiecoach en projectleider/projectondersteuner.

Het Bureau verricht alle voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden voor het Bestuur.

Algemene kenmerken bestuurslid

Algemeen

Ieder individueel lid van het bestuur voldoet aan de volgende factoren:

 • Heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep;
 • Heeft academisch werk- en denkniveau;
 • Beschikt over het vermogen het verenigingsbelang centraal te stellen;
 • Kan het bestuursbeleid binnen de Vereniging uitdragen;
 • Is in staat om met de andere bestuurders te werken als een team, is een teamplayer;
 • Past binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming en is een aanvulling hierop in deskundigheid, ervaring en persoonlijkheid;
 • Is in staat om ten opzichte van de andere bestuurders, directeur, Adviesraad en algemene vergadering onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Is verbonden aan een lid van de vereniging, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter voor wie dit criterium uitdrukkelijk niet geldt
 • Heeft een kritische, positieve en open houding;
 • Kan op constructieve wijze omgaan met tegenstellingen;
 • Heeft oog voor de dynamiek binnen het zorglandschap en kan creatief meebewegen in het snel wijzigende politieke landschap.

Gewenste deskundigheid en achtergrond van het Bestuurslid met portefeuille cliëntvertegenwoordiging:

Specifiek Clientvertegenwoordiger

 • Heeft een sterke en aantoonbare affiniteit met de belangen van cliënten van de doelgroep D-zep
 • Is bestuurder of werknemer van een vereniging die de belangen van mensen met D-zep vertegenwoordigt;
 • Is in staat om het cliëntperspectief van de mens met dementie en zeer ernstig probleemgedrag te vertegenwoordigen;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met cliëntparticipatie;
 • Heeft bij voorkeur kennis van wetenschap en onderzoek m.b.t. de doelgroep D-zep;
 • Heeft het vermogen om op verschillende niveaus te kunnen communiceren en verbinden.
 • Heeft een sterke en aantoonbare affiniteit met de belangen van cliënten van de doelgroep D-zep;

Reageren

Heeft deze vacature uw interesse gewekt? Stuur dan uw cv en een motivatiebrief voor 26 februari 2024 a.s. naar info@dzep.nl. Vragen over de vacature kunnen gericht worden aan: Barbara Wijnand, directeur via mail op het hiervoor genoemde mailadres.

logo d-zep