Nieuws, Oud nieuws

Vacature Directeur D-zep

Kennisnetwerk D-zep
De Vereniging Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag (D-zep)
richt zich op het inrichten van een landelijke infrastructuur met een Kenniscentrum, Doelgroep
Expertise Centra en Regionale Expertise Centra, met als doel:

 • Bijdragen aan doelmatige en zinnige zorg voor de relatief kleine groep personen met een (complex) dementieel beeld (de doelgroep), en het bevorderen van de kwaliteit van leven van deze personen;
 • Bijdragen aan het verbinden van practice based expertise en evidence based kennis, om professionals in de zorg voor de doelgroep te versterken in de dagelijks uitvoering van hun werk;
 • Versterken van de positie van de complexe dementiezorg en behandeling in het algemeen en binnen de gezondheidszorg in het bijzonder;
 • Het verrichten van al voorkomende werkzaamheden die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Vereniging Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleem gedrag (D-zep)
wordt binnenkort formeel opgericht en zoekt voor het bureau een directeur (32 uur).

Profiel

De directeur is het gezicht van de vereniging. De directeur bouwt verder aan de doelen en professionalisering van de vereniging. De directeur geeft leiding aan het bureau en is gesprekspartner voor het bestuur, de leden en externe stakeholders.

Door ruime ervaring met belangenbehartiging weet de directeur hoe de vereniging moet inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in en om het D-zep zorgveld.

De directeur is ondernemend en in staat om strategische keuzes te maken, die te onderbouwen en uit te (laten) voeren, waaronder het opstellen van een voor de sector en doelgroep relevante onderzoeks- en opleidingsagenda en een strategisch meerjarenplan. De directeur draagt zorg voor en participeert in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk om zo implementatiestrategieën te ontwikkelen.

De directeur is in staat om het eigen belang (vanuit de leden van de vereniging) en het grote belang (de optimalisering van de zorg voor de cliënt met D-zep) te onderscheiden en prioriteiten te stellen.

Gewenste deskundigheid en achtergrond van de directeur:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare relevante ervaring in de zorgsector of gewerkt in een kennisgerichte instelling;
 • Je hebt affiniteit met de (langdurige) zorg voor mensen met D-zep;
 • Je hebt ervaring met academische werkplaatsen en samenwerkingsvormen met kennisinstituten, opleidingsinstituten zoals hbo’s en universiteiten gericht op het stimuleren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe kennis;
 • Je bent een teamplayer die zelfstandig kan werken;
 • Je bent een bevlogen netwerker met kennis en ervaring op het gebied van kennis-, verenigings- en stakeholdermanagement;
 • Je beschikt door jarenlange ervaring binnen de fondsenwervingssector over een relevant netwerk;
 • Je kan fondsen werven voor onderzoek en kennisprogramma’s;
 • Kam kan landelijke commissies en stuurgroepen faciliteren voor wat betreft de agenda en beleidsbepaling, de voorbereiding e.d.;
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en kan politiek schaken op de verschillende borden.

De honorering is FWG 70, in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Uitgegaan wordt van een dienstverband van 32 uur per week.

De huidige transitiemanager is gevraagd te solliciteren.

Reageren

Heeft deze vacature uw interesse gewekt? Stuur dan uw cv en een motivatiebrief voor 31 maart 2023 naar info@dzep.nl t.a.v. vacature directeur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne van Kemenade  yvankemenade@outlook.com of Rita Arts R.Arts@waalboog.nl

logo d-zep