Nieuws

Visitatie

Op 17 juli 2023 heeft de visitatie van het Kennisnetwerk en het Kenniscentrum D-zep plaatsgevonden met een positief resultaat! De visiteurs gaven aan onder de indruk te zijn van alle plannen die er liggen en de uitwerking ervan. In een korte tijd is er veel waargemaakt. Wij willen alle aanwezigen en CIIO bedanken voor hun tijd en inzet.

logo d-zep