Nieuws

Voortgang LVHC

Op 6 juni 2023 heeft er een breed bestuurderlijk overleg plaatsgevonden. In dit overleg werden de volgende agendapunten besproken:

  • Het nemen van een besluit over de instroom van drie doelgroepen (LBS, Korsakov en Huntington) in de structurele financiering via een nieuwe inwerking tredende beleidsregel en prestatie voor de expertisezorg Langdurige Zorg
  • De wijze van financiering van de volgende vijf doelgroepen
  • Voortbestaan van CELZ tot 1 januari 2028

In het voortgangs bericht zijn de belangrijkste punten verwoord zoals afgesproken met alle partijen. Deze is te vinden onder Actueel – Documenten – Doelgroepoverstijgend LVHC.

logo d-zep