Kennisnetwerk D-zep

Het Kennisnetwerk D-zep is in 2018 ontstaan vanuit enkele zorgaanbieders die deelnamen aan de Waalbedstudie IV. Het toen nog informele netwerk had als doel om kennis en informatie te bundelen en te delen en heeft zich tot 2020 gericht op het ontwikkelen van een zorgprogramma D-zep en het regelen van passende financiering. Het netwerk is inmiddels uitgegroeid tot een breed landelijk Kennisnetwerk waar meer dan 70 zorgaanbieders en overige stakeholders aan verbonden zijn.

Als één van de Laag Volume Hoog Complex (LVHC) doelgroepen, zijn wij vanaf 1 juli 2021 gestart in de transitiefase om in 2023 geaccrediteerd te worden als Kennisnetwerk D-zep. Sinds april 2023 zijn wij officieel een vereniging.

Missie

Het Kennisnetwerk D-zep is in 2018 ontstaan vanuit enkele zorgaanbieders die deelnamen aan de Waalbedstudie IV. Het toen nog informele netwerk had als doel om kennis en informatie te bundelen en te delen en heeft zich tot 2020 gericht op het ontwikkelen van een zorgprogramma D-zep en het regelen van passende financiering. Het netwerk is inmiddels uitgegroeid tot een breed landelijk Kennisnetwerk waar meer dan 60 zorgaanbieders en overige stakeholders aan verbonden zijn.

Als één van de Laag Volume Hoog Complex-doelgroepen zijn we vanaf 1 juli 2021 gestart in de transitiefase om in 2023 geaccrediteerd te worden als Kennisnetwerk D-zep. Sinds april 2023 zijn wij officieel een vereniging.

 

Visie

Het Kennisnetwerk D-zep wil alle (specialistische) kennis, kunde en competenties ontsluiten, bundelen en helpen toepassen die nodig is voor professionals en naasten om cliënten een prettig en betekenisvol leven te bieden, zonder, of met zo weinig mogelijk, probleemgedrag.

In het Kennisnetwerk wordt (wetenschappelijke) kennis en expertise ontwikkeld en ‘good practices’ en kennis worden gedeeld en geborgd in de praktijk. Hiermee levert het netwerk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven vor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (en hun sociale omgeving) door een adequate behandeling en begeleiding op alle domeinen, bij voorkeur in de eigen woonsetting of op een tijdelijke behandeling waarbij expertise van VVT en GGZ integraal wordt geboden.