Vereniging

De vereniging is opgericht in april 2023. Het Kennisnetwerk D-zep streeft ernaar om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) te optimaliseren. Dit willen wij doen door het beschikbaar stellen van kennis over het ontstaan en de behandeling van D-zep, om hiermee de handelingsbekwaamheid te vergroten en de lijdensdruk te verminderen bij professionals en naasten. 

Structuur vereniging

De vereniging heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) als hoogste orgaan. De ALV bestaat uit de Regionale Expertise Centra (REC) en de Doelgroep Expertise Centra (DEC).

Het bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en bepalende taak. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vertegenwoordiger DEC, vertegenwoordiger REC en een belangenbehartiger van mensen met D-zep. Hieronder stellen wij graag het bestuur aan u voor. 

Verder kent de vereniging verschillende werkgroepen, een Wetenschapsraad en een Cliënt Adviesraad

Organogram Kennisnetwerk D-zep

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door

Rieneke

Rieneke de Wit- Voorzitter

Bestuurder CCE

Miranda

Miranda de Vries

Bestuurder ZGEM

Marc

Marc van Ooijen

Bestuurder De Zorggroep

Rita

Rita Arts

Bestuurder de Waalboog