Wetenschap & onderzoek

Wetenschappelijke Adviesraad

Het kennisnetwerk/centrum D-zep heeft via de Wetenschappelijke Adviesraad een verbinding met het (inter)nationale onderzoekveld op het gebied van D-zep. De organisatie van de D-zep zorg, zeker wat betreft de WLZ langdurige zorg (tijdelijke zorg en behandeling), is in de EU zeer divers ingericht. Dit belemmert de samenwerking met zorgorganisaties. Wel zal het Kennisnetwerk D-zep een vindplaats worden voor internationale zorginstellingen op het gebied van D-zep. Dit zal tzt blijken uit de informatieaanvragen en aanvragen voor het bijwonen van kennisbijeenkomsten vanuit de EU.

In de Wetenschappelijke Adviesraad is er een samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Groningen, Universiteit Amsterdam, de REC’s, DEC’s en CCE.

Voorstel deelnemers Wetenschapsraad

Wetenschapsraad: wetenschap, praktijk, opleiding:

OrganisatieContactpersoon
Alzheimer NederlandJosephine Lambregts
UKON (Radboud Universiteit Nijmegen)Prof. Debby Gerritsen
Rijks Universiteit GroningenProf. Richard Oude Voshaar
Universiteit Amsterdam UMCDr Martin Smalbrugge
REC/DEC

Esther Helmich, SO (MD, PhD) Amsta

René Daling, regieverpleegkundige Noorderboog

Ate Frans de Bruin, Waalboog of

Arenda Dado, klinisch geriater De Zorggroep

CCEHenriette Ettema
 Voorzitter en ondersteuning secretariaat

 

Frequentie overleg: voorstel 4x per jaar overleg van 2 uur?

Cliënt Adviesraad

Kennisnetwerk D-zep heeft als doelstelling cliëntparticipatie structureel in te bedden in de visie en het beleid. Cliëntparticipatie (lees ook naastenparticipatie) bij D-zep is het laten horen van de stem van de cliënt, die zichzelf niet (altijd) meer kan vertegenwoordigen. De stem van de cliënt krijgt een formele rol in de op te zetten Cliënt Adviesraad van de vereniging. De Cliënt Adviesraad biedt de mogelijkheid voor cliënten om via cliëntvertegenwoordigers invloed uit te oefenen op het beleid en advies te geven over de invulling en uitvoering van de kennisfunctie binnen het Kennisnetwerk D-zep. Op deze wijze wordt actief samengewerkt met de cliëntvertegenwoordiging vanuit het netwerk wanneer het gaat om kennisontwikkeling, -verspreiding en –deling. De Cliënt Adviesraad heeft tevens een functie als klankbordgroep om inhoudelijke voorstellen van het Bestuur en ALV van de vereniging van advies te voorzien en kan gebruikt worden als sparringpartner voor Bestuur, ALV en directeur/transitiemanager. In de Cliënt Adviesraad is er een samenwerking met naasten van cliënten D-zep, Alzheimer Nederland, Dementie Netwerk Nederland en vertegenwoordiging van REC en DEC.
OrganisatieContactpersoon
Alzheimer Nederland Josephine Lambregts (voorzitter Client Adviesraad?)
Dementie Netwerk Nederland Marian Salari?
Naasten van cliënten D-zep, vertegenwoordiging? 3 leden (REC/DEC) – CR?
Psycholoog REC/DEC Sietske Visser?
Maatschappelijk werker REC/DEC Erna van Roosmalen?
Voorzitter en ondersteuning secretariaat