Doelgroep

Binnen de doelgroep mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) zijn de reguliere interventies en richtlijnen onvoldoende gebleken. Ernstig nadeel is niet af te wenden en interventie is dringend nodig vanwege de situatie die als ontwrichtend wordt ervaren binnen de huidige woonsituatie. Er is sprake van een hoge lijdensdruk, overbelasting en handelingsverlegenheid bij naasten en professionals. 

De doelgroep mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag kenmerkt zich (in wisselende mate) door de aanwezigheid van:

  • Onvoorspelbaar gedrag.
  • Inzet onvrijwillige zorg.
  • Problemen in de prikkelverwerking.
  • Co morbide of pre-existent (psychiatrische) symptomen zoals: wanen, hallucinaties, stemmingsstoornissen, angststoornissen, agressie/agitatie, ontremd gedrag, prikkelbaar gedrag, doelloos herhalen, rusteloosheid, vloeken, suïcidaliteit, verbale agressie, apathie en inadequate coping strategieën.
 

In samenwerking met het Kennisinstituut UKON is de volgende doelgroep definitie opgesteld:

De doelgroep mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag bestaat uit mensen met multipele zorgproblemen als gevolg van dementie, die allerlei typen gedrag vertonen dat zeer ernstig is door de intensiteit, frequentie en/of langdurigheid waarmee het voorkomt en de onvoorspelbaarheid en moeilijke hanteerbaarheid voor de omgeving. Het gedrag kan veroorzaakt dan wel versterkt worden door zowel cliëntgebonden factoren – zoals zeer hoge prikkelgevoeligheid en het vaak voorkomen van psychiatrische symptomen die niet dementie gerelateerd zijn – als door factoren uit de omgeving. Het gedrag leidt bovendien tot gevaar en lijdensdruk voor de cliënt en/of diens omgeving en tot handelingsverlegenheid en overbelasting van de omgeving.

Lees hier het volledige rapport.